14. května - sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

Už tradičně probíhá v kostelích na šestou neděli velikonoční Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným. Jen v minulém roce vynesla bezmála 9 milionů korun. Díky štědrosti dárců se tak dostane každý rok pomoc k tisícům lidí v nouzi. Například lidem, kteří se vracejí po válce v Iráku domů, nebo Libanoncům, kteří se ocitli v tíživé situaci. Přidejte se letos 14. května ke sbírce i vy!

Obnova válkou zpustošených domovů

Oblast Ninive na severu Iráku patří k nejúrodnějším v zemi, zároveň jde o centrum iráckých křesťanů. Válečný konflikt většinu tohoto regionu zpustošil a uprchlíci, kteří se do svých domovů nyní vrací, obnovují své domovy a zdroje obživy prakticky od nuly. A právě v tom jim díky finanční podpoře českých křesťanů, kteří přispěli do kostelní sbírky, pomáhá i Charita Česká republika. Dvacítka potřebných žen se tak zúčastnila byznysového školení a získala finanční prostředky na rozjezd vlastního podnikání. Desítky farmářů získaly praktické školení, jak hospodařit v měnícím se klimatu, a podařilo se také instalovat 24 velkokapacitních zavlažovacích systémů a poskytnout další zemědělské vybavení, včetně suchu odolného osiva. „Když byla oblast osvobozena od Islámského státu, neměli jsme sami žádnou možnost získat zpět to, co jsme ztratili. Během školení jsem se hodně naučil a nyní můžu zajistit základní potřeby své rodiny a začít znovu hospodařit,“ říká pan Khalil, jeden z podpořených farmářů. „Z výnosu kostelní sbírky jsme rovněž pomohli zranitelné mládeži v přístupu ke vzdělání formou stipendií a příspěvků na dopravu,“ doplňuje Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference.

Lékařská péče pro chudé obyvatele

Díky příspěvkům do kostelní sbírky pomohla Charita Česká republika i v Libanonu. Ten zasáhla jedna z nejhorších ekonomických krizí v historii země, na hranici chudoby žije téměř 80 procent populace. Pro mnoho Libanonců se stává luxusem i běžné zdravotnické ošetření nebo nákup léků. „Sama bych si nákup léků nemohla dovolit,“ říká se slzami v očích paní Eileen, 76letá Libanonka, kterou krize těžce zasáhla a nyní závisí na darech a pomoci, kterou jí Charita poskytuje. Kromě léků se z darů českých křesťanů podařilo zajistit 4 mobilní ultrazvuky a 4 přístroje na počítání léků, které zrychlují práci s léky a brání kontaminaci pilulek.

Podpora dalších lidí v nouzi

Finanční prostředky darované v kostelní sbírce pomáhají jak křesťanům, tak dalším potřebným lidem ve světě. Je tak možné peníze na pomoc lidem v nouzi znásobit, a to díky příspěvkům velkých institucí, jako jsou například OSN, Ministerstvo zahraničních věcí nebo EU. V tomto roce takto pomůže výnos kostelní sbírky například seniorům v Moldavsku. Tato nejchudší země se potýká s nedostatkem zdravotnického personálu a mnoho především starších lidí tak má omezený přístup k potřebné péči. Jedním z řešení je telemedicína a právě její rozvoj darované prostředky podpoří. Stejně tak pomohou lidem, kteří žijí v uprchlických osadách v Zambii, aby si skrze pěstování hodnotných plodin dokázali zajistit dostatek kvalitních výživných potravin pro sebe a svoje rodiny. Podpora poputuje také do Mongolska, kde podpoří mladé lidi v jejich startu do života.

Kostelní sbírka

Kostelní sbírka proběhne v neděli 14. května v kostelích v České republice. Přidejte se i vy k této sbírkové akci a pomozte tak tisícům pronásledovaných křesťanů a dalším lidem v nouzi po celém světě. Za vaši štědrost a podporu vřele děkujeme.

(převzato z webu www.cirkev.cz)