Dožínkové slavnosti v Sokolnicích
a svátek Povýšení svatého kříže

V neděli 14. září uspořádalo o.s. Sokolnický dům, farnost Telnice a DPS v Sokolnicích Dožínkové slavnosti spojené se svátkem Povýšení svatého kříže. I přes nepřízeň počasí byla zaplněna zámecká kaple a na nádvoří zámku se sešlo velké množství lidí. Vzhledem k dešti se konal program na zámeckém nádvoří i v zámeckých prostorách DPS Sokolnice.

V kulturním bloku vystoupili, senioři DPS Sokolnice, děti ze Sokolnic, žáci ZUŠ Židlochovice, taneční skupina FS Hruška z Újezdu u Brna, Mužáci ze Žatčan a Mužáci z Moravských Knínic. Celý program doprovázela cimbálová muzika Kyničan z Moravských Knínic. Velký dík patří těm, kteří vyzdobili zámeckou kapli, připravili prostory, či napekli pohoštění. Akce se konala s podporou obce Sokolnice.

Jan Mazal