14.9.2013 - Pouť do Žarošic

Pěší pouť z Telnice (trasa Telnice - nádraží - Lovčičky - Žarošice, 27 km) sraz v 8.30 hod. v Telnici u kostela nebo v 9.00 hod. na nádraží Sokolnice - Telnice

 • příchod do Lovčiček cca v 11.00 hod., odpočinek do 12.00 hod., možnost zakoupit si občerstvení
 • 12.05 hod. odchod po Těšance do Žarošic, oběd na Těšance z vlastních zásob, předpokládaný příchod do Žarošic v 15.30 hod.
 • pouť je vhodná pro zdatnější chodce, pro děti a mládež od 2. stupně základní školy výše

Pěší pouť z Lovčiček (trasa Lovčičky - Žarošice, 15 km) sraz v 11.15 hod. na vlakovém nádraží Sokolnice - Telnice

 • odjezd autobusu do Lovčiček v 11.26 od vlakového nádraží Sokonice - Telnice
 • příjezd autobus do Lovčiček 12.00 hod., pak společná pouť s první skupinou
 • pouť je vhodná i pro děti 1. stupně základní školy, nutný oběd z vlastních zásob

Autobusový zájezd do Žarošic (autodoprava Alois Hrdlička)

 • odjezd v 15.00 hod. ze Sokolnic od kapličky a 15.05 hod. z Telnice od Laštůvků
 • očekávaný příjezd do Žarošic cca v 16.00 hod., bude následovat pěší průvod přes Žarošice
 • očekávaný odjez z Žarošic v 21.30 - 22.00 podle skončení večerní mše a průvodu
 • cena jízdného: 100 Kč pro dopravu do Žarošic a zpět, 70 Kč pouze pro dopravu zpět pro pěší poutníky, 50 Kč pro děti do 15 let pro cestu do Žarošic i zpět, zdarma pro poutníky v krojích
 • přihlášení zájemců o kterýkoli druh pouti: nejpozději do neděle 8. září 2013 včetně, ale čím dříve, tím lépe
 • osoby pro zapsání přihlášek: Sokolnice - Josef Chudáček st. nebo Josef Chudáček ml., v Telnici v sakristii
 • současně s přihláškou je třeba zaplatit 100% zálohy jízdného v hotovosti podle toho, kolik bude přihlášených osob a jaký druh pouti si vyberou.
 • V případě velmi nízkého počtu přihlášených zájemců a vybraných záloh budeme mít možnost stornovat objednávku autobusu a pouť do Žarošic si každý realizuje individuálně.

Případně lze kontaktovat mě na tel. čísle 725285612 nebo 777168431 pro podrobnější informace.

Pouti zdar!

Pavel Zapletal