Ze zápisu schůzky farních spolupracovníků
z pátku 14. 6. 2013

Na setkání spolupracovníků farnosti byly dohodnuty některé připravované práce na opravě kostela a fary v Telnici:

  • oprava havarijního stavu střechy kostela a částečně i střechy fary proběhne ve spolupráci s tesařem a pokrývačem panem A. Mikuláškem ze Sokolnic v termínu 8. – 12. července 2013, prosíme ochotné pomocníky, kteří by mohli pomoci s jednoduššími pracemi, aby se přihlásili u F. Kroutila.
  • odvlhčení zdí kostela je třeba řešit zásadním způsobem. S ohledem na finanční možnosti farnosti, bude zatím vše řešeno připravovaným projektem instalace odvětrávacího drenážního kanálu. V tuto chvíli je připravována projektová dokumentace, předpokládaná realizace by proběhla brigádou – pokud k ní dojde ještě letos, očekávaný termín je od poloviny září do konce října. Prosíme předem farníky, aby si v tento čas rezervovali soboty pro pomoc na tomto projektu.
  • svod dešťové vody ze střechy přístavku fary a Orlovny je dnes sveden pod farní přístavek. P.Ladislav zkusí domluvit výpomoc na úpravě odvodnění u lidí, kteří již svou pomoc nabízeli, pokud by se to nepodařilo, svolala by se farní brigáda na sobotu 3. srpna 2013.

Předem děkujeme za vaši jakoukoliv pomoc při realizaci těchto připravovaných oprav.