Postní duchovní obnova 2015

V sobotu 14. března se na telnické faře uskutečnila postní duchovní obnova, kterou vedl P.Max Dřímal, farář z farnosti Panny Marie-Pomocnice v Brně-Žabovřeskách. Tématem duchovní obnovy byly „impulsy“ pro správné prožívání postní doby – P.Max nám pomocí krátkých glos či příběhů odhaloval, co je v duchovním životě důležité a co ne. Probírali jsme podrobněji tři základní pilíře postní doby, kterými jsou modlitba, půst, almužna.

Na závěr nás P.Max vyzval, abychom se nechali obejmout a pohladit Boží rukou (viz foto), a zdůraznil 5P Božích dětí:

  • přátelství s Bohem a s lidmi
  • pravda
  • pracovitost
  • poctivost
  • pohoda

V přestávkách mezi tématy jsme měli možnost přijetí sv.smíření či duchovního rozhovoru. V půl dvanácté jsme společně slavili mši svatou, při které nás zpěvem doprovázel výběr z malé scholy a hrou na housle potěšila Katka Jahodová. Po mši sv. jsme se přesunuli zpět na faru, kde nás čekal oblíbený gulášek – obsluhovaly nás pilné „včelky“, kterým děkujeme za vzorné organizační zajištění. Po kávě následoval krátký film o muži bez rukou a bez nohou, který nás inspiroval k přijetí svých omezení a hledání možností uplatnění. Duchovní obnovu jsme ukončili před Nejsvětější svátostí.

Díky všem za pěkné společenství!

Anna K.