13.11.2011 - Výlet za otcem Michaelem do Velkého Újezda

Farníci z Telnice a Sokolnic se 13. listopadu 2011 vydali na výlet do Velkého Újezda u Moravských Budějovic, přesněji za otcem Michaelem Jelínkem, který pět let působil v telnické farnosti jako její administrátor. P. Michael Jelínek v současnosti poskytuje v Domě svaté Anežky duchovní službu všem obyvatelům tohoto místního domova pro seniory.

Díky nedávné rekonstrukci se kapacita domova zvedla na dvojnásobek a právě v neděli 13. listopadu se v prostorách domova uskutečnila mše svatá s následným žehnáním domova - lidem, kteří zde žijí a budou žít. Naši farníci se této mše zúčastnili, měli možnost si zázemí domova prohlédnout a především se setkat s otcem Michaelem a promluvit si s ním o jeho novém působišti. Společně pak navštívili přilehlou krásnou zahradu a také vkusně upravený hřbitov, o který se pečlivě starají sestry z "Kongregace Milosrdných sester III. Řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny v Brně".

Na závěr setkání pozval otec Michael všech 48 návštěvníků do místního kostela sv. Petra a Pavla, kde se přítomní spolu s P. Ladislavem Kozubíkem a P. Josefem Daňkem pomodlili a po krátkých zpěvech a požehnání se rozloučili a autobusem pokračovali zpět do svých domovů. Otec Michael všem poděkoval za návštěvu a především za všechny modlitby za jeho osobu...

Fk