Habemus papam!

Novým Svatým Otcem se stal Jorge Mario Bergoglio z Buenos Aires (76 let: *17.12.1936), který přijal jméno František a přihlásil se tak k osobě sv. Františka z Assisi. Je v pořadí 266. papežem katolické církve a byl zvolen dne 13. března 2013. Je to první papež z Jižní Ameriky a první papež z jezuitského řádu. Je profesorem teologie, byl rektorem teologické fakulty. Před zvolením za papeže byl arcibiskupem Buenos Aires, argentinským primasem a kardinálem, původním vzděláním (SŠ) je chemik.

Pamatujme ve svých modlitbách na nového papeže Františka, jak nás k tomu sám vyzval při úvodním vystoupení krátce po svém zvolení. Kéž ho Pán provází svou milostí v jeho nesnadném a zodpovědném poslání, které, jak věříme, bude požehnáním pro církev i celý svět.