12.10.2013 - Ministrantský výlet do Líšně - Savio Cup

Sedmnáct telnických, sokolnických a prackých ministrantů vyrazilo do brněnské Líšně na odpolední sportovní výlet. V salesiánském středisku (Salesko) je přivítal otec "Majo" Mihulec, který svého času působil i v Telnici a který byl hlavním organizátorem tohoto setkání. Hned po přivítání se kluci rozdělili do 6 týmů a pustili se do futsalových, florbalových, ping-pongových soubojů. Kdo měl všechno splněno, mohl si ještě vyzkoušet horolezeckou stěnu, stějně jako se zatajeným dechem sledovat výkony provazolezce a místního akrobata na napnutém provazu a jednokolce.

Po krátké adoraci se také kluci mohli pustit do večeře, kterou jim obětaví salesiáni připravili. Pak už následovalo vyhlášení výsledků.

V mladší kategorii se na prvním místě umístili naši ministranti, kteří si říkali "Telničtí házenkáři", na třetím pak "Telničáci". Ve starší kategorii byli druzí "Šošoni" a třetí "Tennessee".

Poděkování patří všem organizátorům, zvláště pak líšeňským salesiánům za přátelský azyl a skvěle připravené sportovní prostředí, neúplatným, ale spravedlivým rozhodčím a všem spolupracovníkům, stejně tak i rodičům, kteří se ujali dopravy a neúnavně nám fandili (a radili).

Děkujeme také otci Ladislavu Kozubíkovi za krásné fotografie.

František Kroutil, vedoucí ministrantů