Slavnost Povýšení Svatého Kříže

   V neděli 11. září 2011 se v naší obci uskutečnila slavnost Povýšení svatého kříže – svátek, kterému je zasvěcena zámecká kaple. Tato slavnost byla spojena s dožínkovými slavnostmi – poděkováním za úrodu a za to, co nám bylo dáno díky našemu celoročnímu pracovnímu úsilí.

   Hlavním smyslem akce byl duchovní rozměr slavnosti a druhým cílem bylo přivést mezi klienty domova pro seniory farníky i ostatní obyvatele obce aby se necítili být odstrčení od mladších generací. Navázali jsme tak na dlouholetou duchovní péči o klienty domova, která zde probíhá od začátku působení p. Doležela.        

    Po slavnostní mši se lidé shromáždili na zámeckém nádvoří, kde je čekalo vystoupení krojovaných dětí doprovázených cimbálovou muzikou Donava. Do hudebního vystoupení se zapojili rovněž klienti domova pro seniory. Bylo zde nachystáno pohoštění, které přichystaly ženy z o.s. Sokolnický dům a kolektiv kuchařů domova pro seniory. Nádherná prodejní výstava folklórních předmětů, prodej vína a burčáku dokresloval atmosféru setkání znásobenou hojnou účastí diváků i překrásným počasím.

   Posléze  na nádvoří zámku přijel hrabě s chasou aby zde převzal dožínkový věnec, pobavil se s chasou a dohromady si zatancovali.

   Klienti, kteří nebyli schopni dostat se na nádvoří byli navštíveni krojovanými dětmi na pokojích.

   Velký dík patří občanskému sdružení Sokolnický dům, které uskutečnilo program na zámku. Do programu se také zapojila Komise pro práci s mládeží v obci Sokolnice, která secvičila vystoupení s panem hrabětem. Dík je také třeba vyjádřit vedení Domova pro seniory za poskytnutí prostorů zámku a uspořádaní dne otevřených dveří.Velký podíl měla také farnost Telnice uspořádáním slavnostní mše svaté.

   Bylo to  krásné setkání lidí z obce a rovněž všech generací v prostorách zámku, tolik potřebné pro jejich obyvatele.

    Celý průběh akce natáčela televize RTA a podrobná reportáž byla odvysílána na regionálním zpravodajství televize Prima. Toto vysílání je dodnes možno shlédnout na webové adrese  http://stream1.rta.cz/quality_high/125000/124606.wmv

Za o.s. Sokolnický dům Jan Mazal