11.1.2012 - Předání daru v Domově pro seniory

Ve středu 11. ledna 2012 proběhlo v Domově pro seniory v Sokolnicích předání adventního (vánočního) daru, který se sbíral v telnickém farním kostele a v zámecké kapli v Sokolnicích.

Za účasti P. Ladislava Kozubíka a některých farníků byly tyto hmotné dary předány přímo samotným obyvatelům domova, jejímž jménem ředitel Domova pro senory v Sokolnicích pan MVDr. Petr Nováček všem farníkům a dárcům poděkoval.

Originální znění jeho poděkování: Vážení přátelé, dovoluji si vám všem ještě jednou poděkovat jménem všech našich seniorů za nesmírnou pomoc, kterou jste jim poskytli. Musím říci, že tato pomoc není jen materiální, ale i duševní. Je totiž důležité pro všechny lidi a zvláště seniory, aby věděli, že zde existují stále lidé,kterým nejsou lhostejní a stále jim na nich záleží

 

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv na této sbírce podíleli za jejich štědrost a obětavost.