Děti zpívají a hrají pro TV Noe

Kytary, klávesy, flétny, housle, harmonika a různé perkuse rozezněly děti v pátek 10. ledna 2014 při benefičním vystoupení na podporu TV Noe. Nechyběly samozřejmě ani písničky v podání telnické scholičky a sólistů, ale ani čtení nebo recitace. Program nabitý, atmosféra skvělá, opakovaný bouřlivý potlesk návštěvníků koncertu.

V závěru si ještě společně s dětmi zazpíval koledy celý kostel, otec Ladislav všem požehnal a poté si již účinkující i diváci odnášeli domů mimořádný a radostný zážitek v závěru doby vánoční.

Velký dík patří všem, kdo svým dílem přispěli k tomu, že se takové společné dílo skvěle vydařilo, ale také všem dárcům, díky kterým se podařilo v rámci koncertu vybrat na TV Noe celkem 8.650,- Kč!

PK