Adventní koncert

Nádhera! Neumím lépe slovy vyjádřit zážitek z velmi krásného koncertu, který se odehrál v telnickém kostele sv. Jana Křtitele v neděli 8. prosince 2013, kdy nás přijel potěšit svým hudebním nadáním P. Jaroslav Konečný, farář z Vlašimi. Tento úžasný člověk je virtuozem hry na historické hudební nástroje, což také v plné kráse předvedl a na více než hodinu nechal své publikum ponořit se do dávných časů, kdy lidé velice rádi brávali do rukou různé hudební nástroje pro potěchu svou i druhých.

Koncert se nesl v duchu adventní doby, takže zazněly různé adventní písně, především roráty, které, jak jsme se dozvěděli, mají původ v naší zemi. Z hudebních nástrojů jsme si mohli poslechnout kamzičí roh, jednoruční i dvouruční píšťalu, platrspiel, kladívkovou citeru, portativ se zvonkohrou, positiv, virginal, kobzu a další. Samotnou hru, často na dva či tři nástroje najednou, doprovázel umělec také svým zpěvem.

Aby toho nebylo málo, nechal P. Jaroslav po zaslouženém potlesku na závěr svého vystoupení všechny účastníky vyzkoušet opravdu všechny hudební nástroje. I tato skutečnost umocnila naprosto originální a těžko dostižitelný dojem z příjemně stráveného večera v telnickém kostele.

Za finanční podporu děkujeme obci Telnice.

František Kroutil