Ministrantská olympiáda 2015

Již čtvrtý ročník ministrantské olympiády přivítal v sobotu 7. listopadu 2015 více než stovku ministrantů ve sportovní hale a sokolovně. Klukům na úvod celého dne v kostele sv. Jana Křtitele požehnal děkan P. Jan Nekuda a tvaroženský farář P. Jiří Brtník zažehl olympijský oheň, který si štafetovým způsobem přenesli jednotlivé farnosti do místa konání her. Díky rychlosti štafety místních kluků letos plál po celou dobu oheň telnický.

Tradičně se dopoledne ministranti utkali ve stolním tenise a také vyplňovali testy, které prověřily znalosti spjaté s „ministrantským řemeslem“. Po společném obědě u jednoho stolu, který velmi chutně navařili rodiče a babičky, se rozjely turnaje ve florbalu a fotbalu. Olympijského dne se zúčastnilo celkem šestnáct týmů z asi 15 okolních obcí.

Zlaté poháry v mladší kategorii vybojovali kluci z Tvarožné a ve starší pak tým PoŠuKov D. Ve všech třech věkových kategoriích byly ale soutěže velmi vyrovnané a do poslední chvíle nebylo jasné, v jakém pořadí se týmy umístí. Z domácích kluků se nejlépe vedlo těm mlaším, kteří získali bronzové medaile, přičemž jim velmi těsně unikly ty zlaté.

Nakonec ale nejsou tolik podstatné výsledky celého olympijského dne, jak spíše to, že se děti mohly opět po roce setkat ve velmi přátelské atmosféře, společně zažít chvíle napětí, ale i vzájemného respektu. Největší hodnotou tohoto setkání je pokaždé přátelství a rozvoj zdravé soutěživosti. O tom, že jak je důležité naučit se prohrávat stejně jako vyhrávat, se mohli všichni na vlastní kůži přesvědčit… Báječnou atmosféru burácejících sportovišť, kterou zajišťovali jak povzbuzující rodiče, tak i spoluhráči a fanoušci, opět skvěle doplnila dívčí schola, která se prezentovala nadšeným vystoupením roztleskávaček. Bouřlivý potlesk nenechal na sebe dlouho čekat. I tentokrát byla Telnice pohlcena Zelenou záplavou z Lošákova, která dorazila v síle asi 35 ministrantů…

Poděkování za spolupráci patří P. Vladimírovi Langerovi, telnickému faráři a všem dalším, kteří se o toto milé setkání zasloužili a jakýmkoliv způsobem pomohli. Zvláštní poděkování posíláme o Moutnic dvěma ochotným starším ministrantům, kteří pomohli s organizací, ačkoliv se tentokrát oni sami ani jejich farnost akce nezúčastnila. Díky patří tradičně pošukovské výpravě, která i tentokrát nejen mohutně povzbuzovala své mladé naděje, ale spoluvytvářela velmi přátelské prostředí.

František Kroutil, vedoucí ministrantů

P.S. Chcete vidět, jak si vedla telnická dívčí schola v roli roztleskávaček?????

VIDEO ZDE!