7.6.2015 - 1.svaté přijímání

Pane Ježíši,
věřím, že jsi pravdivě přítomen v eucharistii. Prosím Tě, abys mě naplnil svým odpuštěním a svým pokojem. Tobě svěřuji svůj život i svou budoucnost. Tobě chci sloužit svým životem. Pomoz mi, abych Tě nikdy nepřestal milovat. Amen.

Takto se modlilo devět dětí z naší farnosti před svým 1. svatým přijímáním. Jejich příprava na tento slavný den začala jistě už dávno, při prvním čtení Bible a při zvídavých otázkách. V letošním školním roce 2014/2015 s nimi v náboženství započal přípravu P. Ladislav Kozubík.

1. a 8. 2. se nám děti představily v Telnici a v Sokolnicích při mši svaté. Společné tablo připravila p. Jarmila Fialová. Děti, jako Karafiátovi Broučci svítili druhým na cestu. Na Velký pátek, 3. dubna, si děti připravily v sokolnickém zámeckém parku dětskou křížovou cestu. 1. svátostí smíření a také sederovou večeří byl naplněn 25. duben. Společný výlet ke kapli svatého Antonína v Újezdě u Brna připravila obětavě p. Marta Gavendová na první pátek měsíce května. 6. června děti vykonaly 2. svátost smíření a poté nastal očekávaný 7. červen 2015 a 1. svaté přijímání sedmi dětí ze Sokolnic a dvou dětí z Telnice.

Všichni jsme mohli prožít slavnost naplno s našimi prvokomunikanty. Poděkování patří panu faráři, katechetkám, zejména Martině Odstrčilové a Lence Franklové, zpěvákům i všem, kteří tuto slavnost připravili.

Jiřina Chudáčková