Setkání se sv.Mikulášem v Telnici 6.12.2013       

Rok se s rokem sešel a do telnického kostela opět zavítal svatý Mikuláš. Tentokrát si s sebou vzal dva šikovné andílky. Ale čertíky ne, ti měli zřejmě hromadu práce s přetrháváním elektrických drátů, a tak vlastně děti postrašili úplnou tmou. Dokonce i velký vánoční strom na nádvoří kostela chvíli pohasnul.

Ale svatý Mikuláš se nenechal odradit ani tmou, ani velkým větrem. Všechny hodné děti přivítal, přezkoušel ze znalostí o jeho životě a za doprovodu scholičky i odměnil balíčkem plným sladkostí. Nakonec připomněl dětem, že také oni mají být ke svým blízkým štědří, protože tak je to dobré a tak nás to učí Pán Ježíš, jehož narození si za krátký čas připomeneme.

Kateřina Rožnovská