6.4.2012 - Křížová cesta v parku v Sokolnicích.

Uvažujeme o kříži jako o největším objevu na této planetě, o objevu, který je nutný nejen k dalšímu a dalšímu rozvoji lidstva. Ale přede vším k záchraně tohoto lidstva pro život věčný.

Spasiteli náš, Pane Ježíši Kriste, Tvůj kříž je výzva lásky nám, ubohým lidem. Ty jsi ta láska sama, a my plni zloby, sobectví, pomluv a zrady. Ale přesto nezoufáme a plni důvěry půjdeme za Tebou cestou křížovou a na Tvou výzvu lásky chceme se pokusit odpovědět. 

Slavnost hledání

Nezoufej! Tu cestu znáš, je lemována dobrem. Je úzká, strmá, ale dobře prošlapaná. Šli po ní všichni, kteří krmili lačné, oblékali nahé, ujímali se sirotků a vdov. Povzbuzovali malomyslné, neopustili pronásledované, hájili pravdu.
Všichni spravedliví po ní šli ke slavnosti všeobecného shledání.

Jdi a již neodbočuj !!!