Setkání se sv.Mikulášem v Telnici

V předvečer svátku svatého Mikuláše, 5. prosince 2014, navštívil Mikuláš také děti v telnickém kostele, které ho nedočkavě vyhlížely. Sešlo se téměř 70 dětí, které s nadšením a jiskřičkami v očích očekávaly příchod tohoto vlídného dobrodince v doprovodu jeho pomocníků – andělů. Svatý Mikuláš byl velmi mladý, když jeho rodiče zemřeli a on zdědil mnoho majetku, který pak štědře rozdával chudým, nemocným a všem, kdo se ocitli v nouzi. Dělal to ale tajně, protože nechtěl, aby ho za to lidé chválili. Traduje se, že v noci obcházel domy chudých rodin a nechával za oknem vždy něco dobrého pro děti. Biskupem se stal úplnou náhodou, když se při zpáteční cestě ze Svaté země zastavil ve městě Myra, kde zrovna volili nového biskupa. Nakonec se jím stal právě Mikuláš, přestože se bránil. Kolem roku 310 se dostal do zajetí a byl pro svou víru těžce trýzněn, společně s ostatními křesťany. Kéž bychom dokázali být i my štědří, stateční a otevření novým věcem jako svatý Mikuláš.

Gabriela Vybíralová