Děti navštívily židovské muzeum

Děti, které chodí v Telnici do náboženství pro druhý stupeň ZŠ, vyrazily ve čtvrtek 5. listopadu 2015 do brněnské pobočky Židovského muzea v Praze. Čekala na ně lektorka Kateřina Suchánková s workshopem „Badatel“, v rámci kterého si děti v pěti skupinkách samostatně připravily povídání o svátcích, zvycích, obřadech i každodenním náboženském životě Židů. S pomocí různých náboženských předmětů a přehledně vytištěných informací děti zvládly vysvětlit ostatním skupinkám základní přechodové rituály (jako jsou obřízka, bar micva, bat micva, židovská svatba), přiblížit průběh oslavy šabatu nebo pesachu a popsat, jaké zvláštnosti má židovská domácnost, zejména pokud jde o stravování. Během půldruhé hodiny se tak děti naučily spoustu nových věcí o náboženství, které je nám blízké, a přesto neznámé.

Jan Vybíral, učitel náboženství