4.12.2012 - Setkání se sv.Mikulášem v Telnici

Setkání se svatým Mikulášem začalo v telnickém kostele již tradičně mší svatou, na jejímž začátku pan farář všechny děti ujistil, že on Mikulášem dnes určitě není, ačkoliv se mu tak trochu podobá. Po mši přečetla paní učitelka Veronika ze školky dětem příběh o andělu strážném se zlomeným křídlem a naučila všechny děti ukazovací písničku o tom, jak nad námi andělé bdí celý den. Ve chvíli, kdy měly všechny děti už zvědavostí hlavičky otočené víc ke vchodu než k oltáři, se konečně objevil impozantně vyhlížející sv. Mikuláš v doprovodu zářícího anděla. Za hudebního doprovodu dětské scholičky sv. Mikuláš postupně obešel všechny děti a každé obdaroval balíčkem se sladkostmi a vystřihovánkou anděla.

Tentokrát se sešlo 81 dětí s rodiči a prarodiči. Na mikulášské setkání do kostela se naučily chodit především děti menší, které vědí, že do kostela nesmějí čerti, a tak se nemusejí ničeho bát. Jeden obzvlášť zvědavý čert se přece jen až ke dveřím kostela dostal, ale pod dohledem anděla i rodičů směl ušpinit sazemi jen ty děti, které mu to dovolily. Mikuláš nám slíbil, že příští rok přijde zase, a tak se budeme snažit, aby nás mohl jen chválit….
 
Hana Kroutilová