4.9.2012 - Jízda Králů

Málokdo asi tušil, co se pod pozvánkou na JÍZDU Králů skrývá... Z vcelku nenápadné myšlenky se nakonec zrodilo přátelské setkání všech nositelů jména Král(ová), kteří v tento den dorazili do kostela sv. Jana Křtitele, aby nejdříve pogratulovali oslavenkyni a královně večera paní Marii Králové k jejímu již třetímu jubileu pětadvacátých narozenin... Poté se královna i se svým králem (kostelník pan Vladimír Král) vydala ke svému nazdobenému kočáru a společně se svými jmenovci i telnickou chasou vyrazili na okružní jízdu Telnicí. Zatímco se královský pár vezl v kočáru pana Františka Vlacha, ostatní použili své dvoukolé oře a poctivě šlapali. Král za to svým poddaným slíbil zrušení daní a všech místních poplatků (těšíme se na to). Po jízdě Lesnou, Brněnskou, Masarykovým náměstím i Palackého ulicí zamířil průvod do dědiny a tudy pak k rybníku, kde pan Král na připraveném ohništi zažehnul a zahájil malou večerní slavnost, při níž se zpívalo, opékalo a hrálo (především děti na schovávanou). Některé děti pak byly odměněny za to, jak si krásně nazdobily svá kola, jmenovitě sourozenci Horáčkovi a Matyáš Moučka.

Akce měla více malých i větších cílů... jednak oslavu narozenin naší milé "kostelnice", současně taky malou recesi na téma slavných jízd na Slovácku či na Hané, ale třeba také i setkání malých a velkých na začátku školního roku... Myslím, že nám spolu bylo krásně.

Telnická farnost děkuje všem, kteří jakkoliv s organizací a přípravou této pohodové akce pomohli. Stejně tak i Obecní policii Telnice za zajištění bezpečnosti při průjezdu po státních i místních komunikacích.