Slavnost Těla a Krve Páně v Telnici 4.6.2015

Ve čtvrtek 4. června 2015, tedy v den slavnosti Těla a Krve Páně, lidově „Božího Těla“, se Telnice kromě místních zaplnila také farníky ze Sokolnic a Prace, které tentokrát přivezl mj. i autobus pana Aloise Hrdličky. Tradiční slavnost, při které je žehnáno obci, se tak rozšířila o požehnání všem třem obcím, které se na této tradici letos podílely. Po dvou letech se tedy v závěru mše svaté vydal průvod s Nejsvětější svátostí v rukou P. Ladislava Kozubíka do nejstarší telnické ulice V Dědině a nejdříve zamířil k oltáři, který ve svých vratech připravila rodina Fialových. Odtud pak pokračoval dlouhý zástup účastníků k druhému oltáři, který ve svém vjezdu připravila rodina Hrazdírova.

Po celou dobu doprovázeli slavný průvod ministranti s kadidlem, především děvčata v krásných šatech pak zdobila cestu pestrobarevnými okvětními lístky. Třetí oltář pak byl nachystán v mariánské kapličce při vstupu do kostelního nádvoří, o co se postarala tradičně paní Magdalena Králová. Čtvrtý oltář čekal v samotném kostele sv. Jana Křtitele a s ním i závěrečné požehnání třem obcím a všem účastníkům.

Při každém žehnání monstrancí vydali telničtí dělostřelci pod vedením Pavla Krále a Michala Mrkvici výstřel ze svého kanónu, závěrečná rána byla připravena pro samotného pana faráře, který tak definitivně tuto slavnost ukončil. Lidé však ještě dlouho postávali a dopřávali si dobrých koláčků, které navařily šikovné kuchařky. O bezpečnost průvodu se starali strážníci Obecní policie Telnice, hudebně celý průvod doprovodila dechová kapela Telničanka pod vedením Aleše Kučery.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě jakkoliv podíleli. Velmi komplikovaně se tentokrát sháněly břízky na ozdobení ulice a oltářů, jakoby se z blízkého okolí Telnice nadobro „vypařily“, v tomto ohledu tedy děkujeme za vstřícnou žatčanskou výpomoc…