Výlet do Křtin a Rudického propadání

V neděli mne míjela jedna ze starších účastnic výletu. „ Bolí mne nohy, musím jet na kole, ale bylo to dobrý“

Den před tím v sobotu 3.9.2011 uspořádalo občanské sdružení Sokolnický dům a farnost Telnice výlet do Křtin a Rudického propadání. V čele s páterem Ladislavem Kozubíkem.

Napřed jsme navštívili poutní chrám ve Křtinách. Díky zcela originálnímu a vtipnému průvodci, páteru Peňázovi to byl zážitek na dlouhou dobu. Provedl nás kostnicí, objevenou v podzemních prostorách, předvedl nám zvonkohru a pustil nás na věž. Vše s důkladným historickým výkladem.

Pak nás autobus převezl k Rudickému propadání. Po dvou kilometrech se nám otevřela přírodní scenérie skutečného propadání s obrovskou dírou, do které padá voda mezi skalami. V bezprostředním okolí jsme prolezli několik jeskyní aniž bychom tam někoho zapomněli.

Po dalších dvou kilometrech naše výprava dorazila do Rudic. Starší členové zájezdu si prohlédli větrný mlýn. Ostatní se vypravili do nedalekého lomu. Těžil se tam kaolín, slévárenské písky a je zde naleziště polodrahokamů. Krajina lomu vytváří velice působivou scenérii netypickou pro Moravský kras. Na dně lomu se nachází jezírko, které mělo úžasně studenou vodu. Přesto tam někteří vlezli.

Díky slunečnému počasí a zájmu o zájezd se výlet podařil. Přejeme si jen, abychom v budoucnosti dokázali pro naše spoluobčany uskutečnit podobně úspěšnou akci.

Za o.s. Sokolnický dům Jan Mazal