Velkopáteční křížová cesta v parku

Na Velký pátek (3. dubna 2015) se naše farnost sešla tradičně v sokolnickém zámeckém parku, kde si asi stovka telnických, sokolnicích a prateckých farníků připomněla okamžiky Kristovy bolestné cesty na Kalvárii. Křížovou cestu tentokrát vedli letošní prvokomunikanti za hudební podpory členů společenství mladých. Na závěr všem požehnal P. Ladislav Kozubík.