Nedělní modlitba svatého růžence

Měsíc říjen je v katolické tradici měsícem modlitby svatého růžence. Vždy po nedělní mši svaté v Telnici se pomodlíme desátek růžence.

První neděli se pomodlil desátek pan farář, další čtyři neděle se budou postupně modlit ministranti, mládež, rodiče s dětmi a senioři.

Díky všem, kdo se aktivně i pasivně do modlitby růžence zapojí.