1.8.2015 - Folklorní slavnost "Byla vojna byla"

V sobotu 1. srpna se v našem domově poprvé konala letní folklorní slavnost nazvaná „ Byla vojna byla", která byla věnovaná 210. výročí bitvy u Slavkova. Pořadatelem akce, stejně jako malé bitvy, která se v prostorách zámeckého parku uskutečnila v prosinci loňského roku, byla společnost Acaballado, o.s. – stáj Němčany zastoupená panem Ivanem Vystrčilem, Domov pro seniory Sokolnice, p.o. a projekt Morava Napoleonská. Nad celou akcí převzal patronát náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Ing. Roman Celý, který se jí také osobně zúčastnil.

Při této příležitosti uctili návštěvníci akce také památku obětí všech válek položením věnce s trikolórou k bronzové pamětní desce, která se nachází na zdi při vstupu do zámku.

Po tomto aktu se přítomní odebrali do zámecké kaple, kde vyslechli krátký výklad Ing. Josefa Chudáčka, varhanní hru v podání Pavly Beranové a píseň „Moravo, Moravo"  moderátorky Jany Kolčářové.

Na letním festivalu vystoupily tyto soubory: Mužáci Žatčany, Švarcava Nosislav, tamboři 18. císařského pluku, Rodinná cimbálová muzika Pavla Kordíka z Kroměříže a v neposlední řadě parta hudebníků vedená panem Bc. Richardem Janouškem vystupující pod názvem Sokolnická hudecká muzika, se kterou se jistě budeme setkávat i napříště. Z repertoáru této muziky se velmi líbila písnička „Člověče mizerný" v podání charizmatického zpěváka pana Jaromíra Jakubce z Újezda u Brna. To vše za doprovodu osvěžujícího vína z vinařství Rozařín  Moutnice a Vinařství Novák z Bořetic.

Pro nejmenší návštěvníky slavnosti byly připraveny zábavné akce-zdobení perníčků, navlékání korálků nebo jízda na poníkovi. Všem ostatním zájemcům byl k dispozici kočár s koňmi ke krátké projížďce zámeckým parkem.

Našim seniorům a doufám, že i ostatním návštěvníkům, kterých bylo asi 150, se odpoledne moc líbilo, navzdory tomu, že všichni vyhledávali stín před hřejivým sluníčkem.

Přejme si tedy, aby příští - 1. ročník - tohoto folklorního setkávání s vojenskými lidovými písničkami byl stejně zdařilý a postupně se stal novou tradicí v našem domově. Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem pořadatelům, účinkujícím i návštěvníkům, protože také díky jim se akce vydařila.

Mgr. Eva Stiborová, vedoucí aktivizačního oddělení DPS Sokolnice