Výlet na Lutršték

Na středu 1. května 2013 se naše děti moc těšily. I když jsme se ráno museli teple obléct, jelikož značně foukalo, což vydrželo po celé naše putování, navečer jsme se nestačili divit, kde jsme chytili bronz. Po mši svaté, kterou jsme slavili v kapli v sokolnickém zámku, jsme se setkali za Slavkovem, u sochy svatého Jana Nepomuckého, odkud jsme stoupali novou křížovou cestou ke kapli svatého Urbana. Svatý Urban I., papež a mučedník, patron zahradníků a vinařů, zastával papežský úřad v letech 222 – 230. Zemřel mučednickou smrtí 25. května 230 v Římě.

Po krátkém oddechu jsme putovali dál k poutní kapli P. Marie Sedmibolestné na Lutrštéku u Němčan. Název tohoto poutního místa "Lutrštek" vznikl údajně z německého "lauter Steg". Zde jsme mohli vzdát hold Panně Marii krátkou mariánskou pobožností, první „májovou“. A po hrách venku jsme se se zajímavým místem rozloučili, poděkovali panu Svobodovi za otevření kaple i za historický výklad a pomalu jsme se vydali na cestu zpět.

Smyslem tohoto výletu bylo, aby se děti, které již za pár dnů přistoupí k prvnímu svatému přijímání, vzájemně lépe poznaly a aby se tak mezi nimi prohloubilo kamarádství, přátelství, aby si mohly být i nadále posilou, aby se navzájem podporovaly na cestě za Pánem.

Jiřina Chudáčková