1.5.2011 - Udílení svátosti biřmování

V neděli 1. května 2011 se v Telnici uskutečnilo slavnostní udílení svátosti biřmování 24 mladým lidem z Telnice a Sokolnic. Mši svatou celebroval brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, koncelebranty byli P. Josef Daněk ze Žabovřesk a P. Pavol ze Žiliny. O nádherný hudební doprovod a více než důstojnou atmosféru se také postarala telnická schola pod vedením Pavla Krále.

Všichni biřmovanci byli rok a půl připravováni Lenkou Franklovou, Petrem Gabrhelem a Janem Vybíralem. Slavného obřadu se zúčastnilo mnoho telnických i sokolnických farníků, odhadem asi 250 lidí, kteří byli po slavnosti pozváni na faru na krátké občerstvení a především měli možnost se osobně potkat s otcem biskupem.

Farnost Telnice děkuje všem, kteří se na organizaci tohoto slavnostního okamžiku jakkoliv podíleli.

Fk