30.11.2015 - První adventní roráty se snídaní v Telnici