01.04.2017 - Výlet dětí a mládeže do Mor. Budějovic